Inv. 5375 Antignano (Somma V. - prov. NA., 7.9.1951)

Inv. 5375 Antignano (Somma V. - prov. NA., 7.9.1951)