Inv. 5347 Austegne (Ischia, 10 ottobre 1951)

Inv. 5347 Austegne (Ischia, 10 Ottobre 1951)